За въпроси и поръчки
0882 606 606

 

 

Реглаж

РЕГЛАЖ НА ПРЕДЕН И ЗАДЕН МОСТ
ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕГУЛИРАНЕ НА ГЕОМЕТРИЯ

 
 
БАЗОВИ ПОНЯТИЯ ПРИ РЕГЛАЖ:

 

Надлъжен наклон на амортисьора
Страничен наклон на колелата
Сходимост
Сходимост в завой
Страничен наклон на амортисьора
Ъгъл на отклонение в посоката на задните колела                                                            
Геометрично права линия на движение
 
Модерните кормилни уредби и окачване при съвременните автомобилите могат да бъдат чудесен пример за солиден урок по геометрия. Реглажът обхваща всички компоненти на кормилната уредба и окачването на автомобила, за да може да осигури безопасно управление, добро пътно поведение и дълъг живот на гумите.
Реглажът традиционно се представя под формата на ъгли, които се формират между различните компоненти на окачването и кормилната уредба.
Обикновено при преден мост се измерват пет вида ъгли:
-          Надлъжен наклон на амортисьора;
-          Страничен наклон на колелата;
-          Сходимост;
-          Страничен наклон на амортисьора;
-          Сходимост в завой.
   Когато се регулира и заден мост се включват допълнителни ъгли като: ъгъл на изместване на предната и задната ос. При задният мост също би могло да се регулира сходимост и страничен наклон на колелото.  
 
ИЗНОСВАНЕ НА ГУМИТЕ И КОНТРОЛ НА УПРАВЛЕНИЕТО

Страничен наклон на колелата, сходимост и сходимост в завой са ъгли, които оказват влияние на износването на гумите. Ако тези ъгли са извън допустимите стойности, гумите биха могли да се износят неравномерно или по-бързо от обикновено. Тъй като страничният наклон на колелото е в зависимост и от страничният наклон на амортисьора, би могло да се приеме, че страничният наклон на амортисьора също оказва влияние върху износването на гумите. Надлъжният наклон на амортисьора и изместването на оста не са реглажни ъгли, които оказват влияние на износването на гумите, освен в случаите, когато са твърде много извън допустимите стойности. Всички ъгли оказват влияние върху управлението на автомобила, което означава, че оказват влияние върху волана и стабилността на автомобила.
За да може да се определи причината за дадено оплакване относно управлението и стабилността на автомобила е необходимо да знаем как всеки отделен ъгъл въздейства по отделно и как всички ъгли въздействат заедно. Поради тази причина по-долу в материала ще Ви запознаем на какъв принцип въздействат основните ъгли в реглажа, какви са най-честите оплаквания при управлението на автомобила и какви са причините, които ги пораждат.

 

 

 I. Надлъжен наклон на амортисьора.

Положителен надлъжен наклон

Нулев надлъжен наклон

Отрицателен надлъжен наклон


Надлъжният наклон е наклона на амортисьора на предните колела, който се вижда когато гледаме колата отстрани. Измерва се като ъгъл в градуси.

Когато амортисьора е наклонен назад, горния шарнир е позициониран по-назад от долния, в този случай имаме налице положителен надлъжен наклон.

Когато амортисьора е наклонен напред имаме отрицателен надлъжен наклон.

Надлъжен наклон не се измерва при задните колела.

Надлъжният наклон оказва влияние на праволинейното движение на автомобила и връщането на волана след завой.

Твърде положителен надлъжен наклон кара гумите да се стремят да се движат право напред. Това затруднява въртенето на волана.

Леко положителен надлъжен наклон прави автомобила стабилен и кара волана да се връща след завой.  

Автомобили с хидроусилвател и електроусилвател на рейката позволяват в по-голяма степен положителен надлъжен наклон в сравнение с автомобили без усилвател на рейката.

Недостатъчно положителен надлъжен наклон може да направи волана нестабилен и да доведе до вибрация в колелата. Твърде отрицателният надлъжен наклон и вибрациите в гумите, предизвикани от него могат да доведат до износване на предните гуми.
Ако има разлика в надлъжните наклони от двете страни, това може да доведе до теглене на автомобила в посока на по-малко положителният или към отрицателният надлъжен наклон. Важно е да проверим това когато има оплакване от теглене в някоя посока. 


II. Страничен наклон на колело

                                               

Положителен страничен наклон      Износване от външната страна на гумите

             

Нулев страничен наклон

                                                       

Отрицателен страничен наклон      Износване от вътрешната страна на гумите


Страничният наклон е отклонението на колелото от вертикалната линия което може да се забележи когато сме срещу автомобила.  Както надлъжния наклон така и страничния се измерва като ъгъл в градуси.

Когато гумата е наклонена навън, страничният наклон е положителен. Когато гумата е наклонена навътре, страничният наклон е отрицателен.

При нулев страничен наклон гумата е разположена вертикално и износването е най-малко.

При положителен страничен наклон външната част на гумата се износва повече от вътрешната. Съответно при отрицателен се наблюдава обратното явление.  Автомобилните производителите умишлено проектират автомобилите с известни стойностти на положителен или отрицателен страничен наклон с оглед на това да подобрят управлението и стабилността на автомобила. Нормално отклонение в страничният наклон оказва незначително влияние върху износването на гумите, докато голямо отклонение води до значително износване и скъсяване на живота на гумата.

Положителният страничен наклон на колелото, както и положителен надлъжен наклон на амортисьора оказват влияние върху движението на автомобила в права линия и връщането на волана в централна позиция.

Когато автомобилът завива, външната част на окачването се повдига благодарение на положителния страничен наклон. Когато колелата започнат да се изправят, тежестта на автомобила се предава върху амортисьорите и по този начин се улеснява изправянето на волана.

При отрицателен страничен наклон на колелото се увеличава тенденцията, гумата да приплъзва в страни по време на завой. Също така би могло да се увеличи усилието при завиване. Повечето пътнически и лекотоварни автомобили са заводски проектирани с положителен страничен наклон, но има много състезателни коли които са с отрицателен.

Задните колела обикновенно имат нулева сходимост, въпреки че има и специфични окачвания, които са проектирани с отрицателни странични наклони.

Когато страничните наклони не са изравнени, автомобилът тегли в посока на по-положителният страничен наклон.
Разлика в страничните наклони на задните колела също би могла да окаже влияние върху управлението на автомобилаIII. Сходимост

Нулева сходимост

                        

Затворена сходимост                              Износване от външната страна на гумите

                  

Отворена сходимост                             Износване от вътрешната страна на гумите

Назъбване на протектора

Сходимостта е положението на гумите погледнати от горе над автомобила.  Предни или задни гуми събрани в предната си част навътре означават че сходимостта е затворена.  Предни или задни гуми отворени в предната си част навън означават, че сходимостта е отворена. Ъгълът на сходимостта се измерва в милиметри или в градуси.   

Нулева сходимост – означава че гумите са насочени право напред, при това положение се постига минимално износване.

Твърде отворена или твърде затворена сходимост води до прекомерно износване на гумите и назъбване на протектора.

Твърде затворена сходимост води до износване на външната страна на гумите и назъбване на вътрешната страна. Твърде отворена сходимост води до обратното.

Предните гуми обикновено са със затворена сходимост при автомобили със задно предаване и отворена при автомобили с предно предаване с оглед на това да компенсира отклонението при движение и ускорение на автомобила.
Промени в сходимостта могат да настъпват, когато единият кормилен накрайник е по-дълъг от другия или е монтиран под грешен ъгъл. Външният накрайник се движи нагоре и надолу, когато окачването се натоварва и разпуска. Когато дължината на единия накрайник е различна той бута или дърпа кормилната уредба и насочва автомобила в друга посока. Водачът усеща това, като воланът се изкривява при влизане в неравност.


IV. Сходимост в завойСходимост в заваой или още наричана „радиус на завиване“ или „ъгъл на Ackerman“ се проявява, когато автомобила завива. Външната предна гума завива под по-малък ъгъл в сравнение с вътрешната. Това води до отваряне на сходимостта на предните гуми по време на завой.

Известна стойност на отворена сходимост при предните колела е необходима, тъй като външната гума трябва да завива под по-голям радиус от вътрешната. Ако ъгъла на завой на двете гуми е еднакъв, външната гума ще приплъзва, стремейки се да завие под по-малък радиус.
Сходимостта в завой на автомобилите е проектирана, така че да бъде еднаква при ляв и десен завой. Сходимостта в завой не се регулира. Ъгли, които не са еднакви при ляв и десен завой или са извън стойностти по спецификация са причинени в следсвтие от щети нанесени по автомобила. 


V. Страничен наклон на амортисьора

Страничният наклон на амортисьора е отклонението на амортисьора от вертикалното му положение, погледнато от предната част на автомобила. Това е ъгъл, който се формира между амортисьора и права вертикална линия.  Страничният наклон на колелото, заедно със страничният наклон на амортисьора формират, така наречения „обединен ъгъл“.

 


обединен ъгъл

Когато страничния наклон на колелото е с положителен наклон, обединеният ъгъл е по-голям от страничния ъгъл на амортисьора. Когато страничният наклон на колелото е отрицателен, обединеният ъгъл е по-малък от страничния ъгъл на амортисьора.


VI. Ъгъл на отклонение в посоката на задните колела и геометрично права линия на движение.


Ъгъл на отклонение в посоката на задните колела е ъгъла, който се формира между правата линията на движение на автомобила и линията, в която са насочени задните колела. Когато посоката на задните колела съвпада с геометрично правата линия на движение, ъгъла на отклонение е равен на нула. При движение на автомобила напред, задните гуми са насочени право по посоката на движение, затова нулева стойност на ъгъл на отклонение е най-доброто положение.

Коригирането на сходимостта на задните колела коригира и ъгъла на изместване, но не винаги окачването на автомобила позволява корекция на сходимост при заден мост.

Ако ъгъла на изместване на задните колела не може да се коригира е правилно да коригираме сходимостта на предните колела, така че посоката им да съвпада с ъгъла на изместване, вместо да бъдат насочени по геометрично правата линия на движение. Насочване на предните колела по геометично правата линия на движение, при наличие на изместване в ъгъла на задните колела би довело до някое или всички от изброените проблеми: изкривяване на волана, грешни стойности на страничният наклон и сходимостта на предните колела, ускоряване на износването на гумите или дърпане в определена посока.

 

 VII. Геометрично права линия на движение

 

Изместване на осите

Изместване на оста е положение при което една от гумите е по-напред или по-назад от друга спрямо шасито на автомобила. Голямо отклонение в надлъжните наклони също може да доведе до изместване на предната ос.

Височина на автомобила - спрямо пътя.

Всисочината на автомобила спрямо пътя не е част от реглажните ъгли, но въпреки това може да оказва влияние, особенно на надлъжните наклони. Много от автомобилните производители определят конкретни точки в които се мери височината спрямо пътя при регулиране на геометрията на автомобила. В повечето случаи точките, в които производителят препоръчва да се измерва височината са на калниците на автомобила. Тъй като калниците на автомобила лесно се деформират при корозия или в следствие на нанесени щети, е по-точно височината спрямо пътя да се мери в определените от производителя точки на самото окачване или шасито.

 

Пътен тест

Първата стъпка преди да започне измерване и корекции, свързани с регулирането на геометрията е изслушване на оплакванията от собственика на автомобила, ако има такива. След това, провеждане на пътен тест от специалист с оглед на точно диагностициране на проблемите, свързани с реглажа и пътното поведение. Като последна стъпка след реглажа отново се препоръчва пътен тест. Така специалистът може да се увери, че проблемът е отстранен или да определи как се е променило пътното поведение след намесата и извършените корекции.

Гумите и реглаж

Още преди да започнете пътният тест и реглажът, проверете гумите. Повечето автомобили трябва да имат четри гуми с еднакъв размер и шарка. Най-малко всяка кола трябва да има по две еднакви гуми на всяка ос.

Следващата стъпка е проверка на налягането. Всичките четири гуми трябва да бъдат напомпани според предписанието на автомобилният производител (можете да видите данните на капачката на резервоара или на гредата на шофьорската врата. Ако ги няма там проверете в интернет).

В много от случаите причината за проблеми, за които шофьорите предполагат, че се дължат на реглажа, се оказва именно неравномерното износване или неъответствие в налягането на гумите.

 

   

Сравнение на продукти